Slovenia
ODKUPUJEMO NUMIZMATIKU IZ NASLEDNJIH DRŽAV
Slovenia Croatia Europa
SLOVENIJA HRVAŠKA  VSE OSTALE
DRŽAVE EU