• KOJE SVE VRSTE ODLIKOVANJA PROCJENJUJEMO I OTKUPLJUJEMO?
  • Vršimo profesionalnu procjenu svih vrsta odlikovanja. Pod pojmom odlikovanja podrazumijevamo ordene, medalje, plakete, spomenice, te razna druga priznanja. Odlikovanja mogu biti civilnog ili vojnog karaktera. Otkup vršimo samo nakon što procjena pokaže da se radi o tržišno isplativom otkupu.
  • ŠTO SVE UTJEČE NA VRIJEDNOST ODLIKOVANJA?
  • U prvom redu to je tip odlikovanja. Ukoliko se radi o odlikovanju koje je dodjeljivano većem broju vojnika ili civila za pretpostaviti je da će ono biti češće nego odlikovanja koja su dodjeljivana manjem broju vojnika ili civila. Kod ordena razlikujemo tzv. redove. Ordeni višeg reda su rjeđe dodjeljivani, finije i raskošnije su izrade, često su izrađeni od plemenitih metala (zlato, srebro), a samim time i veće falerističke vrijednosti.
    Uz odlikovanja često ide i popratna oprema koja se sastoji od kutije i popratne isprave. Posjedovanje uredne popratne opreme svakako utječe na postizanje veće cijene.
    Zbog vihora vremena, te osjetljivije izrade i neprimjerenog rukovanja i čuvanja, odlikovanja mogu pretrpjeti određena oštećenja. Oštećenja svakako umanjuju vrijednost, ali i takva odlikovanja su nama interesantna, te i njih otkupljujemo.